Kickboxing
LC Men -84 • Round 1
Round 1#1
Aug 01, 2019 • 11:36 • Dom Sportova 2

Jakub Kalinowski

Danylo Demchyshyn

Results and data handling by Furki sport