Badminton
Team • Semi Finals
KOD2 tie1
Jun 29, 2017 • 12:30 • Sport Hall Kodeljevo Court 5
Referees:

University of Strasbourg

N. I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod  

Mixed Doubles
Emilie Beaujean
Thomas Baures

Uni of Strasbourg
FINISHED
2 : 0
1st
21 : 13
2nd
21 : 18
Ilia Kamyshenkov
Kristina Vyrvich

Nizhny Novgorod

Men Singles
Nathan Laemmel

Uni of Strasbourg
FINISHED
2 : 0
1st
21 : 3
2nd
21 : 9
Maksim Lashkevich

Nizhny Novgorod

Women Singles
Rosy Oktavia Pancasari

Uni of Strasbourg
FINISHED
2 : 0
1st
23 : 21
2nd
21 : 15
Irina Shorokhova

Nizhny Novgorod

Men Doubles
Thomas Baures
Matéo Martinez

Uni of Strasbourg
IN PREPARATION
Ilia Kamyshenkov
Maksim Lashkevich

Nizhny Novgorod

Women Doubles
Rosy Oktavia Pancasari
Alix Saumier

Uni of Strasbourg
IN PREPARATION
Irina Shorokhova
Kristina Vyrvich

Nizhny Novgorod

Results and data handling by Furki sport