Chess
Chess Men • Rapid tournament
Round 5 -
Jul 17, 2022 • 11:15 • EC1
Referees:

Ozyegin University

Kozminski University 2

Board 1
Efe Mert Kilic

Ozyegin University
FINISHED
0.5 : 0.5
Kacper Jarzebowski

Kozminski University 2

Board 2
Ataberk Eren

Ozyegin University
FINISHED
1 : 0
Patryk Chylewski

Kozminski University 2