Judo
Judo Men -60 kg • Secound Round
Round 2 #7
Jul 24, 2022 • 10:55 • Zgierz Nowa

Kyryl Samotug

Filipe Da Costa Quinta Gonsalves Sobrinho