Kickboxing
KL Men -63 • 1st round
Round 1 #2
Jul 16, 2022 • 11:12 •

Mykhailo Pashkov

Muhammed Sait Oncul