University of Hohenheim
Event Sport Competition Team/Competitor name Ranking
EUG 2022 Taekwondo Recognized Poomsae men’s tournament Tragkos Nicolaos 3