The University of Law
Event Sport Competition Team/Competitor name Ranking
EUG 2022 Kickboxing KL Women -55 Choralla Nikola 3
EUG 2022 Kickboxing PF Women -55 Choralla Nikola 5
EUG 2022 Taekwondo Kyorugi women’s tournament +49 kg to 53 kg Lee Jacqueline Chun Yee 5
EUG 2022 Taekwondo Kyorugi women’s tournament -46 kg Abid Saihra 3