Kaunas University of Technology
Event Sport Competition Team/Competitor name Ranking
EUG2018 Badminton Mixed Doubles Vizgirda/Kazakauskaite 17
EUG2018 Badminton Mixed Doubles Litvinas/Sendzikaite 17
EUG2018 Badminton Womens Singles Kazakauskaite Juste 17
EUG2018 Badminton Mens Doubles Litvinas/Raila 17
EUG2018 Badminton Womens Doubles Sendzikaite/Kazakauskaite 17
EUG2018 Badminton Mens Singles Litvinas Lukas 17
EUG2018 Badminton Team Kaunas University of Technology 19
EUG2018 Badminton Womens Singles Sendzikaite Ieva 33
EUG2018 Badminton Mens Singles Vizgirda Rytis 33
EUG2018 Judo +90 kg to 100 kg Men Petkus Romas 3
EUG2018 Rowing Men M1x Kaunas University of Technology M1x 1

Results and data handling by Furki sport