University of Porto
Event Sport Competition Team/Competitor name Ranking
EUC Beach Sports 2023 Beach Handball Beach Handball Men University of Porto 5
EUC Beach Sports 2023 Beach Handball Beach Handball Women University of Porto 5
EUC Beach Sports 2023 Beach Volleyball Beach Volleyball Men University of Porto 17
EUC Beach Sports 2023 Beach Volleyball Beach Volleyball Women University of Porto 23
EUC Football 2023 Football Football Men University of Porto 7
EUC Combat 2023 Karate Kata men’s tournament Santos Carvalho Pedro Miguel 5
EUC Combat 2023 Karate Kata women’s team tournament University of Porto 2
EUC Combat 2023 Karate Kata women’s tournament Franco Da Silva Telma 7
EUC Rowing 2023 Rowing Men LM1x University of Porto Men LM1x 9
EUC Rowing 2023 Rowing Men LM2x University of Porto Men LM2x 3
EUC Rowing 2023 Rowing Men M1x University of Porto Men M1x 9
EUC Rowing 2023 Rowing Women W2x University of Porto Women W2x 7
EUC Table Tennis 2023 Table Tennis MEN'S DOUBLES FREITAS / LIMA 9
EUC Table Tennis 2023 Table Tennis MEN'S SINGLES Lima Magalhaes Jose 5
EUC Table Tennis 2023 Table Tennis MEN'S SINGLES Freitas Sousa Ramos Gomes Goncalo 5
EUC Table Tennis 2023 Table Tennis MEN'S SINGLES Carvalho Moreira Pedro 17
EUC Table Tennis 2023 Table Tennis TEAM MEN University of Porto 3
EUC Table Tennis 2023 Table Tennis TEAM WOMEN University of Porto 10
EUC Table Tennis 2023 Table Tennis WOMEN'S DOUBLES ANDRADE / RIBEIRO 5
EUC Table Tennis 2023 Table Tennis WOMEN'S DOUBLES RIBEIRO / SERRAMOTA 9
EUC Table Tennis 2023 Table Tennis WOMEN'S SINGLES Ribeiro Matos Margarida 17
EUC Table Tennis 2023 Table Tennis WOMEN'S SINGLES Ribeiro Matos Maria 17
EUC Table Tennis 2023 Table Tennis WOMEN'S SINGLES Andrade Raquel 33
EUC Table Tennis 2023 Table Tennis WOMEN'S SINGLES Serramota E Lopes Joana 33
EUC Combat 2023 Taekwondo Kyorugi men’s tournament +63 kg to 68 kg Rodrigues Monteiro Diogo 9
EUC Combat 2023 Taekwondo Kyorugi women’s tournament +67 kg to 73 kg Silva Vital Sara Alexandra 2
EUC Combat 2023 Taekwondo Recognized Poomsae Individual Male Guedes Pinto Tiago 9
EUC Tennis 2023 Tennis Tennis Men University of Porto 11
EUC Tennis 2023 Tennis Tennis Women University of Porto 10
EUC Volleyball 2023 Volleyball Volleyball Women University of Porto 8