Polytechnic Institute of Lisbon
Event Sport Competition Team/Competitor name Ranking
EUG 2022 Taekwondo Free-Style Poomsae men’s tournament Dos Santos Neves Vieira Afonso 3