Kickboxing / K1 Men -67
Final Ranking
Round 1
 
Luís Gomes 0
 
 
Round 1 #1 01.08.10:00  
 
 
Oleksandr Hoshev 3
 
 
 
Nikola Stojanovic 0
 
 
Round 1 #2 01.08.10:12  
 
 
Maksim Chernenko 3
 
 
 
Zafer Şayik 3
 
 
Round 1 #3 01.08.10:24  
 
 
Mikołaj Kopaniszyn 0
 
 
 
 
 
 
 
Matteo Copelli 0
 
 
Round 1 #5 01.08.10:36  
 
 
Dmytro Shevchuk 3
 
 
 
 
 
 
 
Lubos Vanka 3
 
 
Round 1 #7 ? 01.08.10:48  
 
 
Zakaria Dzhalilov 0
 
 
Quarterfinals
 
 
Oleksandr Hoshev 0
 
 
   
Quarterfinal 1 01.08.19:08  
 
 
   
Maksim Chernenko 3
 
 
 
 
 
Zafer Şayik 0
 
 
   
Quarterfinal 2 01.08.  
 
 
   
Anastasios Korovesis 3
 
 
 
 
 
Dmytro Shevchuk 3
 
 
   
Quarterfinal 3 01.08.20:10  
 
 
   
Youssef Ait Alla 0
 
 
 
 
 
Lubos Vanka 3
 
 
   
Quarterfinal 4 01.08.19:50  
 
 
   
João Barbosa 0
 
 
 
Semifinals
 
 
 
 
Maksim Chernenko 3
 
 
   
   
   
Semifinal 1 01.08.10:24  
 
 
   
   
   
Anastasios Korovesis 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dmytro Shevchuk 0
 
 
   
   
   
Semifinal 2 01.08.10:36  
 
 
   
   
   
Lubos Vanka 3
 
 
 
 
 
Finals
 
 
 
 
 
 
 
 
Maksim Chernenko 1
 
 
   
   
   
   
   
   
   
Final 03.08.10:00  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
Lubos Vanka 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lubos Vanka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rank Competitor University
1 Lubos Vanka Charles University (CZE)
2 Maksim Chernenko Maritime State University named after admiral G.I. Nevelskoy (RUS)
3 Anastasios Korovesis National and Kapodistrian University of Athens (GRE)
3 Dmytro Shevchuk Khmelnytskyi National University (UKR)

Results and data handling by Furki sport