Kickboxing
K1 Men -67 • Round 1
Round 1 #1
Aug 01, 2019 • 10:00 • Dom Sportova 2

Luís Gomes

Oleksandr Hoshev

Results and data handling by Furki sport