Kickboxing
K1 Men -67 • Round 1
Round 1 #2
Aug 01, 2019 • 10:12 • Dom Sportova 2

Nikola Stojanovic

Maksim Chernenko

Results and data handling by Furki sport