Table Tennis
Mens Singles • Secound round
Round 2 #22
Jul 19, 2022 • 09:30 • table 6

Anton Sachse

Pavel Tsolov