Table Tennis
Mens Singles • Secound round
Round 2 #22
Jul 19, 2022 • 09:30 • Anilana table 6

Pavel Tsolov

Anton Sachse