Table Tennis
Womens Singles • First round
Round 1 #7
Jul 18, 2022 • 16:00 • table 7

Kiara Maurer

Eszter Borbala Borsi