Judo
Judo Men +73 kg to 81 kg • First Round
Round 1 #2
Jul 25, 2022 • 09:05 • Zgierz Nowa Mat 2

Srdan Ajvaz

Giorgi Sherazadishvili