Badminton
Women Singles • Round 1
Round 1 #4
Jul 28, 2022 • 13:05 • Zatoka Sportu

Zofia Tomczak

Stefani Fragkou