University of Pitesti - Basketball (Men)

Matches:

Basketball Men, Group phase - EUBC2017 M02 - C
17.07.17. 13:45
Pitesti Uni
FINISHED
Rouen Uni
Ice Hockey Hall Miskolc
Basketball Men, Group phase - EUBC2017 M14 - C
18.07.17. 18:15
Bologna Uni
FINISHED
Pitesti Uni
Ice Hockey Hall Miskolc
Basketball Men, Group phase - EUBC2017 M20 - C
19.07.17. 16:00
Debrecen Uni
FINISHED
Pitesti Uni
Ice Hockey Hall Miskolc
Basketball Men, 1/4 Finals - EUBC2017 M28
21.07.17. 16:00
Vienna Uni
FINISHED
Pitesti Uni
Ice Hockey Hall Miskolc
Basketball Men, 1/2 Finals - EUBC2017 M34
22.07.17. 11:30
Primorska Uni
FINISHED
Pitesti Uni
Ice Hockey Hall Miskolc
Basketball Men, Final - 15th Place
23.07.17. 09:15
Comenius University
FINISHED
Pitesti Uni
Ice Hockey Hall Miskolc

Results and data handling by Furki sport