Table Tennis
Mens Singles • Round 1
Match 11
Jul 18, 2019 • 16:30 • Orsini Table 3

Mateusz Dykowski

Kilian Moreno Castro