University of Kragujevac - 3x3 Basketball (Men)

Matches:

3x3 Basketball Men, Preliminary - M2 - B
26.07.17. 10:00
Kragujevac Uni
FINISHED
Uni Vasyl Stefanyk
Riva, Split
3x3 Basketball Men, Preliminary - M13X - B
26.07.17. 13:20
Veliko Turnovo Uni
FINISHED
Kragujevac Uni
Riva, Split
3x3 Basketball Men, Preliminary - M24 - B
26.07.17. 18:35
Kragujevac Uni
FINISHED
Saint-Petersburg Tec
Riva, Split
3x3 Basketball Men, Preliminary - M49 - B
27.07.17. 19:45
Kragujevac Uni
FINISHED
North Uni
Riva, Split
3x3 Basketball Men, Preliminary - M52 - B
27.07.17. 20:05
Middle East Tech
FINISHED
Kragujevac Uni
Riva, Split
3x3 Basketball Men, Quarterfinals - Quarterfinals M4
28.07.17. 12:00
Kragujevac Uni
FINISHED
Genova Uni
Riva, Split
3x3 Basketball Men, Semifinals - Semifinals M2
28.07.17. 19:50
Uni Split (2)
FINISHED
Kragujevac Uni
Riva, Split
3x3 Basketball Men, Finals - Final M
28.07.17. 21:30
Saint-Petersburg Tec
FINISHED
Kragujevac Uni
Riva, Split

Results and data handling by Furki sport